Begravning i Tyresö

Står du i begrepp att planera en begravning? Kanske bor du själv i Tyresö, eller så gjorde den som har gått bort det. Om det rör sig om en naturintresserad person finns det några saker att tänka på.

En begravning är inte bara en sorglig begivenhet. Det handlar också om att känna glädje och tacksamhet över att man haft möjlighet att lära känna den människa som nu har gått bort. Inte minst är det viktigt att så långt det är möjligt respektera den avlidnas önskan om hur begravningen ska utformas. Några frågor att fundera på är:

  • Ska det vara en religiös eller borgerlig begravning?
  • Var ska begravningen hållas?
  • Vilken musik ska framföras?
  • Vilka sånger/psalmer ska sjungas?
Begravning i Tyresö

Du hittar en begravningsbyrå specialiserad på Tyresö här. De vet exempelvis vilka lokaler som kan användas, förutom kyrkorna. Kanske ville den avlidne ha en begravning närmare naturen. Detta kan begravningsbyrån i så fall hjälpa er med.

Att sprida aska i naturen

Ofta står det i testamentet, eller i något annat dokument, var den avlidne vill begravas. Men det är inte alltid som en person vill jordfästas över huvud taget. Många väljer idag kremering. Faktum är att mer än fyra av fem avlidna i Sverige kremeras. 

Hade den avlidne en speciell relation till någon plats i Tyresö, kanske Rävnäset eller någon annanstans? Står det i testamentet att askan ska spridas där? Det är, tyvärr, inte säkert att ni kan göra den bortgångne till viljes. 

För att sprida den avlidnes aska, på annan plats än på begravningsplatsen, krävs tillstånd från Länsstyrelsen. I Stockholms län, där Tyresö ligger, ger Länsstyrelsen bara tillstånd för att sprida aska i havet eller i annat vattendrag minst en kilometer från land. Det innebär att askan inte kan spridas i Albysjön.