Fönsterbyte i villa eller radhus

Det talas mycket om att spara energi i dessa dagar. Du som äger din bostad, alltså som bor i villa, parhus eller radhus, kan byta ut gamla fönster mot nya, mer energieffektiva. Det är en av de bästa metoderna för att minska sin energiförbrukning.

Vi är många som funderar på vad vi kan göra för att minska vår miljöpåverkan. Det finns mycket vi kan göra när det kommer till våra bostäder. Det handlar inte minst om att spara energi på olika sätt. Några exempel är att:

  • sänka inomhustemperaturen en grad eller två
  • minska användningen av varmvatten
  • byta ut gamla eldrivna apparater mot moderna, mer energieffektiva

Om du bor i villa eller radhus finns det ytterligare saker du kan göra. En åtgärd är att installera värmepump för uppvärmningen. En annan är att byta fönster. Läs mer om att byta fönster i villa och radhus genom att följa länken.

Fönsterbyte i villa

Genom att byta till moderna fönster, med energiglas mellan bågarna, kan du få ned energiläckaget i din bostad rejält. Exakt hur mycket beror på flera saker, bland annat om fönstret ska gå att öppna eller inte. Genom att byta ut de fönster som inte behöver vara öppningsbara kan du spara en hel del.

Fönsterbyte eller fönsterrenovering?

Många motsätter sig fönsterbyten, och hävdar att det ur miljösynpunkt alltid är bäst att renovera befintliga fönster. Men det är inte riktigt så enkelt. Fastighetstidningen beslöt att gå till botten med de två ståndpunkterna. 

Ett hus från 50- eller 60-talet har exempelvis ofta stora och tunga fönster, och med tiden kan de gamla träbågarna bli skeva och vinda. Att renovera den typen av fönster till att bli energi-effektiva kan därför bli problematiskt, enligt Michael Kroner.


Klart är att intresset för att renovera och återbruka gamla fönster har ökat. Numera är det inte ovanligt att även bostadsrättsföreningar väljer att renovera sina fönster, skriver Uppsala Nya Tidning.