Hur mår vi egentligen?

Att ge sig ut i naturen är det bästa sättet att ladda batterierna. Det gäller inte minst i stressande och oroliga tider, som de vi genomlever just nu. Men det kan vara svårt att ta sig ut, om man inte har tillgång till egen bil.

Naturen har en läkande verkan, det är något som många svenskar är medvetna om. Denna höst behöver vi den mer än någonsin. Men det kan vara svårt att ta sig ut i skogen, eller ut till kusten. Har man ingen bil är man ofta hänvisad till kollektivtrafiken, och den ska vi ju helst undvika.

Mer att göra för företagshälsovården

Många svenskar har blivit permitterade eller uppsagda under pandemin, men de som har jobben kvar arbetar mer än någonsin. Det gäller framför allt vårdpersonalen, men även många andra yrkesgrupper. Det innebär att även företagshälsovården har mer att göra än på länge. Det gäller i hela Stockholmsområdet, i Tyresö lika väl som i Sollentuna, men även på andra håll i landet arbetar företagshälsovården för högtryck. Och detsamma gäller utomlands, också i länder som drabbats mindre av coronapandemin än Sverige.

Företagshälsovård

I Raseborg i Finland blev stadens företagshälsovård överbelastad, och man tvingades köpa in tjänster för mer än man budgeterat för. Det är nämligen vanligt att arbetsgivare, både små och stora, privata och offentliga, väljer att köpa företagshälsovård från en extern leverantör. Företagshälsan ska vara en oberoende expertresurs som arbetar med både den fysiska och den psykiska arbetsmiljön, samt med rehabilitering. Om arbetsgivaren inte själv kan hantera frågor om arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering måste företagshälsovården kontaktas. Alla dessa frågor påverkas på olika sätt av pandemin, och det kommer att krävas mycket arbete för att de som blivit allvarligt sjuka i covid-19 kan återgå i arbete.

Arbetsmiljöverket har en broschyr om företagshälsovård som finns att ladda ned från deras hemsida. Mer om företagshälsovård finns också att läsa på 1177.se.