fönster stockholm

Hur ska vi spara mer energi?

Att spara energi har blivit dagens melodi. Alla ska spara, elpriset går upp. Vi lider brist på energi och regeringen gör allt för att lösa problemen. I dagarna har de föreslagit att kärnkraftsverken ska öppna igen. Framför allt de som stängts tidigare på grund av för dålig lönsamhet och för att tidigare regeringar har tyckt att kärnkraft är en för riskabel produktion av energi. Omställningen till grön energi har inte kommit igång i den takt så att den kan försörja vårt ökade behov av energi. Både industrin och hushållen behöver el som inte förstör vår planet.

Spara energi eller producera mer energi?

För att lösa detta kan man göra 2 saker: 1. öka energiproduktionen, eller 2. spara på energin. Industrin försöker lösa detta regelbundet. Framför allt nu när energipriserna går upp vilket medför ökade kostnader för fabrikerna. Hushållen försöker också spara energi, särskilt villaägare vars högsta kostnader är uppvärmning av husen. Därför är vår rekommendation att göra allt för att villorna och husen inte ska slösa så mycket av uppvärmningen.

Se över fönster i fastigheten

En tredjedel av all värme i husen försvinner ut genom dörrar och fönster. Det är ju ganska naturligt att det gör. Dörrar och fönster utgör ju stora delar av ytor som är öppna mot utemiljön.
Att isolera fönster och dörrar är därför bland det viktigaste som man kan göra för att inte uppvärmningen ska sippra ut genom dörrar och fönster.

Varför inte se över de fönster som ni har? Det går att spara betydligt genom att isolera fönster. Energifönster har 3 glasfönster, med ädelgas mellan fönstren vilket isolerar dem betydligt. Byter du fönster kommer du att se fördelarna med bättre isolerade fönster. Läs mer om hur man kan byta fönster på: totalfonster.se/fonsterbyte-stockholm/.